ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI – LOPPURAPORTTI

Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen loppuraportti on valmistunut.  Uudenmaan ely-keskus 1.6.2013:

Uudellamaalla voi olla johtava rooli Suomessa ja maailmassa arktisessa meriteknologiassa myös jatkossa. Tämä edellyttää muun muassa koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan suuntaamista palvelemaan arktisen meriteknologian kysyntää.
Hankkeessa pyrittiin määrittämään arktisen meriteknologian sisältöä ja käsitettä, tarkastelemaan mahdollisuuksia etenkin Uudenmaan ja muun Suomen pk-yritysten näkökulmasta, tunnistamaan ”miniklustereita” muun muassa kansainvälistymisinstrumenttien soveltamiseksi, tunnistamaan koulutustarpeita ja löytämään suosituksia valtakunnantason politiikalle. Ennakoinnin ydinmenetelmänä oli Delfoi-prosessi, jota täydensi tulevaisuusverstas ja viestintäympäristön käyttö Internetissä osoitteessa http://www.amtuusimaa.net.

Toimintaympäristön muutoksia arvioitiin vuoteen 2030 ja tarvittavia kehittämistoimia viiden vuoden aikajänteellä.
Tulosten perusteella ”Arktinen meriteknologia on mereen liittyvää teknologiaa merellä, ilmassa, meren alla tai maalla. Teknologia liittyy etenkin kaasun- ja öljyntuotantoon ja kaivostoimintaan. Teknologia toimii arktisissa olosuhteissa ja se on etenkin 1) kylmän, lumen ja jään kestävää, 2) luontoa vähän rasittavaa, 3) teknologia toimii pitkien etäisyyksien toimintaympäristössä.

Hankkeessa testattiin noin 50 asiantuntijoiden kehittämää hankealoitetta. Alustavasti esitetään toteutettavaksi seuraavat hankkeet, jotka pääasiassa perustuvat Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksen perusteella tehtyyn arvottamiseen. ”Hard / kovat kärjet” – vaatii päätöksiä laajalla rintamalla ja ”isännän otetta” (muun muassa valtion) ja investointeja: Offshore-koulutuksen kehittäminen,

Öljyntorjuntalaboratorion perustaminen ja siihen tukeutuvan koulutus- ja kehittämistoiminnan edistäminen, Materiaalien
kylmässäkäyttäytymisen tutkimusohjelma ja testiolosuhteiden luominen, AMT-teknologian esille tuominen viestinnässä,
Yhteistyömahdollisuudet tuotannossa suomalaisten ja venäläisten toimijoiden kanssa -selvitys ja valtion ja suuryhtiöiden strategioiden tarkistus ja liittoutuminen relevanttien toimijoiden kanssa.

”Medium-hankkeissa” muun muassa projektirahoituksen oikealla ja ohjelmallisella suuntaamisella saadaan merkittäviä tuloksia aikaan – korostavat ELY:n, oppilaitosten/kuntien/maakuntien ja yliopiston roolia: Telakoiden tuottavuuden nosto (edellyttää tilauskuormaa, aloite kuuluu myös ”hard” ryhmään), Projektiosaamisen vahvistaminen, Arktisen meriteknologian jäämallilaboratorio suureksi ja kansainväliseksi, Jäämanagement toiminnan koulutus ja simulaattori, Työnjohtotason koulutus ja Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi. ”Soft–hankkeet” korostavat muun muassa kehittämisorganisaatioiden, yritysten ja yhdistysten roolia: Kronstadin telakkayhteistyöhön ja teollisuuspuistokonseptiin varautuminen, Alan keksintöjen ja keksijöiden esille nostaminen, Meri- ja kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien etsiminen ja Viestintä / ennakointiraportin tulosten toimeenpano viestinnän keinoin. Kiistanalaisista merkittäviä mahdollisuuksia sisältävistä teemoista voidaan nostaa muun muassa seuraavat: Arktisen meriteknologian klusterin laajentaminen Ouluun ja Pietariin, Arktiset risteilyalukset ja Arktisen sisävesiliikenteen laivat ja järjestelmät.

Loppuraportti avautuu tästä (tiedoston koko noin 11 megatavua).

Jatkotoimenpidesuosituksiin pääset suoraan tästä:

AMTE – TÄRKEIMMÄT JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET 2013-2017

Julkaisun lähdeviittaustiedot:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. (Arctic Maritime Technology Foresight) 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <https://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/ >

Mainokset
Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 2. Koulutusmateriaalit, PP-esitykset, 3. Julkaisut ja raportit, 4. Pohjoinen ulottuvuus ja Koillisväylä -artikkeleita, 5. Menetelmät & Konseptit | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

BIKING IN PRACTICE – Ideas and acts to promote walking and cycling – Publishing in Montreal 8.2.2017

Arctic communieties  need expertise how to create possibilities for walking and cycling. New book by Regional Development Ltd has been printed. Publishing is in Montreal in the 5th international Winter Cycling Congress. Furtter and purchasing information.kirjailm-mid-prew

Source.

See also:

Thule institute et. al. 2014: SMARCTIC-A Road Map to a smart Arctic specialisation -final report 2015.

Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 2. Koulutusmateriaalit, 3. Julkaisut ja raportit, 5. Menetelmät & Konseptit, 6. Articles in English | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Tekesin innovaatiosetelillä kiinni arktiseen meriklusteriin – kysy innovaatioanalyysiä yrittäjyyden professori Arto Lahden ja muiden RD Aluekehitys Oy:n asiantuntijoiden tekemänä

Klikkaa lisätietoja tästä.

kirjailm-mid-prew

Lisätietoja: Tekesin innovaatiosetelillä kiinni arktiseen meriklusteriin – kysy innovaatioanalyysiä yrittäjyyden professori Arto Lahden ja muiden RD Aluekehitys Oy:n asiantuntijoiden tekemänä.

Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 2. Koulutusmateriaalit, 5. Menetelmät & Konseptit | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksientutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy

Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo,
Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksientutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela.

Muutos ohjelmaan 6.11.: Paavo Lipposen estyneenä ollessa häntä sijaistaa Barentskeskus Oy:n toimitusjohtaja Martti Hahl.

Yrjö Myllylän esitelmä: arktinen-tulevaisuus-yrjo-myllyla-11-9-2016-2-1

Tutu-seuran ohjelmainfo: http://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2016/09/Futurinfo3_16.pdf

9-11-2016

Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 2. Koulutusmateriaalit, 5. Menetelmät & Konseptit, PP-esitykset | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Miinalaiva Pohjanmaa konvertoitiin arktisiin tutkimustarkoituksiin M/S Pohjanmereksi

 

Marine Alutech and Western Shipyard 9.3.2014

Teijon telakan eli Western Shipyardin nostureita 9.3.2014

 

 

Miinalaiva Pohjanmaasta tuli M/S Pohjanmeri

Salon Seudun Sanomat 12.7.2016:
http://www.sss.fi/2016/07/miinalaiva-pohjanmaasta-tuli-ms-pohjanmeri/
Yrjö Myllylä, Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen manageri, kirjoittaa FB-päivityksessään 12.7:

”Salon Teijon telakalla miinalaiva Pohjanmaa on konvertoitu Pohjanmereksi Meri-Taito Oy:lle. Meri-Taito Oy oli edustettuna RD Aluekehitys Oy:n Arktisen meriteknologian ennakointihankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Hankkeen tilasi Uudenmaan ely, www.amtuusimaa.net. Jos jotakin voin arvata tai tietää, niin merten kaavoitus ja sen pohjaksi tutkimukset, on ajankohtainen teema.”

Kategoria(t): 1. Tiedotteet | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Polar Geography: Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in logistics

High level scientific article has been published 3.6.2016 in Polar Geography Journal:

Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in logistics has been published on Taylor & Francis Online. It is available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1088937X.2016.1184723. Abstract is available in link free, all article / printing paper cost 39 €.  Paper’s prepairing has supported by Maritime Counsellor Antti Wihuri’s foundation. If you want free copy, please take contact Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy.

.

WP_20151013_019

Polar Geography: Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in logistics – Introducing in Oy Aluekehitys RD Regional Development Ltd -pages.

 

 

Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 2. Koulutusmateriaalit, PP-esitykset, 3. Julkaisut ja raportit, 4. Pohjoinen ulottuvuus ja Koillisväylä -artikkeleita, 5. Menetelmät & Konseptit, 6. Articles in English, Arctic marine technology, North-East Passage | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Suomen meriteknologiajulkaisu Seatecin pääkirjoitus Tehtävä pohjoisessa ja vahvat ennakoivat trendit

Seatec – Suomen meriteknologiajulkaisu 2016, pääkirjoitus, Petri Charpentier:

”TEHTÄVÄ POHJOISESSA

Arktiset meret -ohjelman takana on Tekesin rahoittama SMARCTIC-hanke (2013–2014) jossa pyrittiin löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia arktiseen toimintaympäristöön. Arktiseen ympäristöön keskittynyt tulevaisuusverstas tunnisti uusia tuulia ja tuoreita liiketoimintamahdollisuuksia mm. hyödyntämällä tutkija Yrjö
Myllylän kehittämää megatrendin synonyymikäsitettä, vahva ennakoiva trendi (strong prospective trend), jotta tulevaisuudesta saadaan parempi ote.”

Seatec-julkaisun löydät tästä:

http://www.publico.com/magazine/pdf/798.pdf

Ks. myös seuraavat vahvoihin ennakoiviin trendeihin perustuvat julkaisut:

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jari Juga (2016). Strong Prospective Trends in the Arctic and Future Opportunities in Logistics. Polar Geography, funding bt Wihuri Foundation. Furthcoming.

RD Aluekehitys new consulting work: ”Arctic business an research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia”

.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation. University of Oulu, Thule-Institute,  Oulu University of Applied Sciences. VTT. <https://rdaluekehitys.net/2015/02/13/tulevaisuuden-tutkimuskeskus-tiedote-arktisessa-toimintaymparistossa-piilee-suuret-liiketoimintamahdollisuudet-tekesin-rahoittamassa-smarctic-hankkeessa-hyodynnettiin-tehokkaasti-ennakoi/ >

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. (Arctic Maritime Technology Foresight) 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <https://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/ >

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja>

Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy

Koulutus:

Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 3. Julkaisut ja raportit, 4. Pohjoinen ulottuvuus ja Koillisväylä -artikkeleita, 5. Menetelmät & Konseptit | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

RD Aluekehitys new consulting work: ”Arctic business an research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia”

RD Aluekehitys Oy consulting work: Arctic business an research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia

RD Aluekehitys Oy / Regional Development Ltd consulting work:

Hintsala, Henna, Yrjö Myllylä (2015). Arctic business an research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia (Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla). 96 s. Center for Environment and Energy, Thule-institute, University of Oulu, Council of Oulu Region. <Yhteenvetoesite suomeksi: https://issuu.com/centre-for-environment/docs/arktinen_liiketoiminta >

In English.

Arctic business and...

 

Kategoria(t): 1. Tiedotteet, 2. Koulutusmateriaalit, 3. Julkaisut ja raportit, 4. Pohjoinen ulottuvuus ja Koillisväylä -artikkeleita, 5. Menetelmät & Konseptit, 6. Articles in English | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi